Reglement

Created with Sketch.

Algemeen

Teamkwis Texel is een spel waarbij – in teamverband – een lijst met vragen  en opdrachten respectievelijk ingevuld en uitgevoerd moeten worden. De kwis bestaat uit vragen en opdrachten verdeeld in rubrieken die niet van te voren bekend gemaakt gaan worden. Daarnaast kunnen er nog enkele geheime opdrachten zijn toegevoegd, waarvoor elk team steeds 1 of 2 personen moet afvaardigen naar een locatie op Texel. Daar ter plekke wordt kenbaar gemaakt wat deze opdracht inhoudt. De organisatie is in handen van Teamkwis Texel.

Teams

 • Een team bestaat uit minimaal 4 personen en maximaal 10 personen. Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain.
 • De teamcaptain van het team is woonachtig op Texel en is minimaal 18 jaar.
 • Een teamcaptain mag geen lid van Lions Club Texel zijn.
 • Een teamcaptain mag geen thuiswonend gezinslid van de organiserende commissie zijn.
 • De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.
 • De werkplek van een team tijdens de kwisdag bevindt zich op één adres op Texel en alle teamleden worden geacht dan vanuit deze werkplek aan Teamkwis Texel deel te nemen. De locatie van waaruit het team de opdrachten uitvoert dient voor de kwisavond kenbaar gemaakt te worden aan de organisatie.

Inschrijven

 • Een team kan zich uitsluitend aanmelden door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen.
 • Na inschrijving ontvangt de teamcaptain een e-mail met een betaalverzoek (zgn. “tikkie”) om het inschrijfgeld á € 100,- per team te voldoen.
 • Na de betaling van het inschrijfgeld, ontvangt de teamcaptain een e-mail ter bevestiging van inschrijving. Pas na de ontvangst van deze bevestigingsmail is het team is gerechtigd tot deelname.
 • Inschrijven kan tot 2 weken voor de kwisavond.
 • De organisatie kan een maximum stellen aan het aantal teams. Inschrijving volgt in volgorde van inschrijving en betaling.
 • Nadat de inschrijving definitief is, is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.

De kwisavond

De kwisavond duurt van ca. 18.00 uur tot ca. 23.30 uur. De precieze tijden en locaties worden in een later stadium via e-mail aan de teamcaptains verstuurd.

 • Uitreiking kwisvragen. Tijdens de startceremonie krijgen de teamcaptains korte instructies en worden de rubrieken bekend gemaakt.
 • Teams worden geacht zelf de kwismap goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ algemene vragen en opdrachten, kunnen er enkele opdrachten zijn toegevoegd waarvoor men op een afgesproken tijd op een afgesproken plaats op Texel moet zijn. In de kwismap is in dat geval een tijdschema voor deze opdrachten opgenomen. Daarnaast zijn er doe-opdrachten die door één of meerdere mensen moeten worden uitgevoerd. Het is mogelijk dat je voor een aantal van deze opdrachten de deur uit moet om aanwijzingen of antwoorden te zoeken. Houd je hier ten allen tijde aan de geldende (verkeers-)regels en voorschriften, let goed op en doe geen gekke dingen.
 • Bij enkele vragen/opdrachten wordt verwezen naar de digitale bestanden. Let goed op waar deze te vinden zijn.  Bij enkele opdrachten word je gevraagd om foto-, film- of geluidsopnames op te nemen. Ook hierbij staan instructies hoe deze bij de organisatie terecht moeten komen.
 • Alle antwoordbladen moeten weer in de juiste paginavolgorde in de kwismap worden opgenomen. Losse bladen worden niet meegenomen in de puntentelling.
 • De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of inleveren.

Puntentoekenning, uitslag en prijzen

 • De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de kwisdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. Ook worden er voor elk team punten toegekend voor de antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten die van Teamkwis Texel deel uitmaken.
 • Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.
 • Strafpunten worden in mindering gebracht voor pagina’s die niet op de juiste plaats in het kwisboek zijn teruggeplaatst en voor beschadigde pagina’s (knippen, scheuren, nietjes etc)
 • Alle deelnemende teams worden in de kwisuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten.
 • De uitslag is bindend en staat niet ter discussie.
 • De eerste prijs zal bestaan uit de felbegeerde TexelTrofee alsmede een bedrag dat ten goede komt aan een door het team gekozen goed doel.
 • De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden tijdens de uitslagenavond van Teamkwis Texel.

Privacy-verklaring

Door akkoord te gaan met de voorwaarden bij inschrijving gaat u ook akkoord met deze privacy verklaring.
De persoonsgegevens die u opgeeft bij de inschrijving zullen enkel en alleen gebruikt worden voor correspondentie betreffende Teamkwis Texel.
U geeft toestemming dat het door uw team aan Teamkwis Texel verstrekt beeldmateriaal (foto’s en filmpjes) gebruikt mag worden voor promotie-doeleinden (o.a. op sociale media) en vertoning in openbaar.

Tenslotte

Zowel de organisatie als haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan Teamkwis Texel.

 • Deelnemen aan de Teamkwis Texel is geheel op eigen risico.
 • Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
 • Er zal met geen enkel team een discussie aangegaan worden over de interpretatie van het reglement.

Contact

Vragen of opmerkingen rondom Teamkwis Texel?
Mail dan naar info@teamkwis.nl.